Jazon (rezerwacja)

12 tygodni 12 weeks old

2 miesiące/ 2 months old

6,5 tygodnia/ 6,5 weeks

26 dni/ 26 days