Java (rezerwacja)

12 tygodni/ 12 weeks old

2 miesiące/ 2 months old

6, 5 tygodnia/ 6,5 weeks